ZERDEÇAL

Sağlıklı beslenme desteği.

ZERDEÇAL

 
Curcumin(zerdeçal ekstratı)nın faydaları :
 
-Kanserler: Karaciğer, pankreas, göğüs, kolon, akciğer, prostat, beyin, lösemi
 
-Artrit
 
-Kuru gözler
 
-Metal toksisitesi (demir, cıva, kurşun, selenyum, arsenik, çinko) ve Flouride toksisitesi
 
-Hastalıkla ilgili iltihaplanma
 
-İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı: Crohn ve Ülseratif Kolit
 
-Travmatik beyin hasarları: İskemi/ Reperfüzyon
 
-Gastrik Ülserler,
 
-Nörokoruma
 
-Omurilik yaralanmaları
 
-Obezitede
 
-Diyabet/ İnsülin yanıtı
 
-Karaciğer hasarı
 
 
 
 
Mikrobiyal enfeksiyonlar: Anti-fungal, anti-viral ve anti-bakteriyel.
 
-Zerdeçalın biyolojik olarak faydası olmayan bitki formlarını veya içerisinde zerdeçal olan bazı gıdaları (ör zerdeçallı ekmek) alırken curcumin’in faydalarından yararlanamayacağınızı bilmeniz gerekir ,. Biyolojik olarak yararlı olabilecek oficinal olan türleri kullanmanız gerekir.Her aldığınız zeredeçal etken madde yönünden zengin olmayabilir,etkili sonuç almak için özellikle içerisinde oranı belli olan standardize edilmiş Curcumin  formlarını almanız gerekmektedir .
 
-Zerdeçal extratı, piyasada bulunan preparatlarda ağırlığının % 3′ oranında bulunan   birkaç ana bileşen içerir .
 
-Curcumin, zerdeçalda bulunan dört curcuminoidin en aktif fitokimyasal maddesi olarak bilinir. Curcumin, curcuminoidlerin  % 77’sini oluşturur . Geri kalan üç bileşen tipik olarak% 17 desmethoxycurcumin,% 3 bisdemethoxycurcumin ve geri kalan, dördüncü kez daha önce tanımlanan Curcuminoid Cyclocurcumin  ‘dir .  
 
Mideyi Korumaya Yardımcıdır
 
-Safra kesenizi  uyararak safrasalınmasını sağlar . 
 
-Biyolojik kullanılabilir, mide   asidi salgısını inhibe ederek ve pepsin   aktivitesini inhibe ederek mide ülserlerine yardımcı olur .
 
Otoimmüniteye Karşı Savaşır (Multiple Skleroz, Romatoid Artrit, Sedef ve IBD)
 
-Curcumin , insan ve hayvan modellerinde multipl skleroz, romatoid artrit , sedef hastalığı ve inflamatuvar bağırsak hastalığını iyileştirir.
 
-İnflamatuar bağırsak hastalığının tedavisine yardımcı olur  ve inaktif ülseratif kolit  olan hastalarda remisyonun sürdürülmesinde güvenli ve etkili gibi görünmektedir . 
 
-Romatoid artritli hastalarda,   500mg curcumin + diklofenak sodyumda dozlamanın etkili olduğu bulundu  
 
-İdrarından kan ve protein gelen   lupus  hastalarda, kısa süreli zerdeçal takviyesi   kan basıncını  azaltır.
 
-Bağışıklık hücrelerinde,   sinyal yollarını azaltarak otoimmün hastalıkları inhibe eder .
 
Anti-Viral, Anti-Bakteriyel ve Anti-Fungal etkisi
 
-Enfeksiyonlarla mücadele için önemli olan D vitamini reseptörünü aktive eder.
 
-İnfluenza ,  adenovirus, coxsackievirus , HIV’e karşı anti-viral  aktivite gösterir  ve hepatit C  gen ekspresyonunu  azaltır  .
 
Bir mantar önleyici madde olarak , curcumin (+ piperine), Candida albicans’a karşı aktivite gösterir.
 
Kurkumin ile birlikte daha az antibiyotik dozu , akciğer iltihabına yardımcı  olarak pneumoniae   de etkilidir.
 
 
 
 
 
Beyne iyi gelir
 
-Beyinde yaptığı en ilginç şeylerden biri  DHA  ‘ yı arttırmasıdır.
 
-Hem karaciğer hem de beyin dokularında ALA’dan DHA sentezinde yer alan enzim düzeylerini yükseltir.
 
Balık yağı / DHA takviyeleri bile çoğu kez beyindeki DHA’yı arttırmaz.
 
-Ani beyin kanamalarından kaynaklanan beyin hasarlarında hücre ölümüne karşı koruyucudır .
 
-Nörolojik fonksiyonu geliştirir   ve beyin su içeriğini azaltır .
 
-Travmatik Beyin Hasarı (TBI) kaynaklı kognitif bozuklukları çarpıcı bir şekilde önler, oksidatif hasarı azaltır.
 
 
Demanslı hayvan modelinde , hafıza kaybını ,  glutatyon seviyelerini düzeltti, insülin reseptör protein düzeylerini düzeltti ve oksidatif stresin genelini   önledi .
 
Alzheimer / Nörogenezis
 
-Tıbbi olarak kullanılabilir Curcumin yetişkinlerde  yeni beyin hücreleri yaratmaya yardımcı olur ve  Alzheimer hastalığında bilişsel gerilemeyi tersine çevirir  .
 
-farelerde öğrenmeyi ve  mekansal belleği geliştirir  .
 
Strese ve Depresyona Karşı Korur
 
-Sağlıklı  yaşlı nüfus çalışmasında,  devamlı dikkat çalışma belleği ve ruh halini önemli ölçüde geliştirdi .
 
-Majör depresyonu  olan hastalarda  depresif belirtileri azaltır .
 
-Ayrıca, kan kortizol seviyelerini ve artmış kortizol duyarlılığını düşürdü .
 
 
 
METAL ZEHİRLENMESİ VE FLORURÜN ETLİKERİNİ AZALTIR
 
-Bakır yüklü  sıçanlarda  iltihap belirteçlerini azaltır  ve sıçan  beyinlerinde alüminyum kaynaklı enflamatuar yanıtları azaltır .  
 
-DNA hasarına karşı koruma sağlar  arsenik  seviyelerini düşürür ROS üretimi ve lipid peroksidasyonu  arttırır insan çalışmalarında  antioksidan aktivitesi vardır.
 
-Doku cıva konsantrasyonlarını düşürür.  .
 
-İçinde  civa bulunan grupda yapılan çalışmada,  oksidatif stres ve diğer olumsuz biyokimyasal değişiklikleri azaltmıştır.
 
-Karaciğer, böbrek ve beyindeki civa zehirlenmesine karşı ön tedavi olarak etkili olabilir .
 
-Karaciğer ve  böbreklerdeki selenyum toksisitesine  karşı koruyucudur .
 
-Arsenik  ve  florürün  genotoksik etkilerine  karşı koruma sağlar  .
 
-Aşırı demir  yüklenmiş  sıçanlarda  aynı zamanda antioksidan seviyelerini  geri  getirirken, karaciğer ve dalakta  belirgin bir şekilde azalmış demir birikimi ile sonuçlanır  .
 
-Florürün  beyindeki   nörodejeneratif  etkilerini  iyileştirdiği bulunmuştur  .
 
Obeziteye, Diyabet’e, Libido’ya, Kataraktlara ve Kas Dokusunu İyileştirmeye Yardımcı Oluyor
 
-Biyolojik olarak etkili  biçimleri   kilolu bireylerde   kilo vermeye neden olabilir .
 
-Diyabetik erkek sıçanlarda  erektil fonksiyonu arttırır.
 
-Kan şekeri seviyesini düşürür, insülin duyarlılığını geliştirir , idrarda şekeri azaltır ve bazı farelerde şeker hastalığını tersine çevirir.
 
-Pankreatik hücrelerden   insülin sekresyonunu uyararak kan şekerini düşürür  . Ayrıca pankreatik rejenerasyona  ‘ya yardımcı olur .
 
 
 
 
 
 
Sıçanlarda  kas insülin direncini azaltmaya yardımcı olur  ve   insülin direncini ve obeziteyi önler. .   
 
-Fruktozla indüklenmiş yağlı karaciğer, LDL kolesterolü  ve  trigliseridleri  düşürür sıçanlarda leptin  duyarlılığını geliştirir .
 
-Obezitede indüklenen iltihabı   inhibe eder .
 
-Kardiyovasküler fonksiyonu geliştirir ve  oksidatif stresi,  diyabetik hastalarda azaltır
 
-Diyabetik sıçanlarda  katarakt gelişimini geciktirir 
 
-Diyabetik sıçanlarda , diyabetik kardiyomiyopatiyi azaltır  
 
-Sıçan beyinlerinde diyabetik komplikasyonları  azalttığını ve mitokondrial disfonksiyonu yavaşlatır.
 
Dokuz aylık bir curcumin müdahalesi , prediyabetin Tip II diyabet haline gelme ihtimalini önemli ölçüde düşürür  ve aynı zamanda  pankreatik hücrelerin  genel işlevini geliştirir .
 
-Kasa giden  glikoz alımını artırır  ve yeni büyüme ve yağ hücrelerinin oluşumunu inhibe  eder.
 
-Kas dokusu oluşumu  ve  yaralanmadan sonra hızlanan iyileşme  için terapötiktir 
 
-Sıçan  pankreatisinde  inflamatuvar belirteçleri önemli ölçüde  düşürür .
 
Anti-aging’tir
 
Yaşa bağlı hastalıklar ( Alzheimer , ateroskleroz , metabolik bozukluklar, vb.) Çoğunlukla düşük dereceli inflamasyon ve  oksidatif stres (ROS) sebep olur. Bu, moleküler hasara ve DNA replikasyon hatalarına neden olur.
 
Curcumin güçlü bir anti-oksidan ve anti-inflamatuar ajandır . Enflamasyondan sorumlu olan sitokinlerin ( IL-1 , IL-6 , TNF- alfa) salınmasını engeller . Enflamasyon azaltıldığında yaşlanma yavaşlar  .
 
Antioksidan ve Anti-inflamatuar maddedir
 
-Oksijen radikal temizleyicisidir.  Artan glutatyon seviyeleri ile anti-inflamatuar bir  ajan olarak IL-8’in ( akciğer hücrelerinde ) inhibisyonu yoluyla  antioksidan olarak görev yapar  . 
 
-Enflamasyona aracılık  eden enzimleri inhibe eder .
 
-Özellikle lipit peroksidasyonunu inhibe etmek ve böbrek, karaciğer ve beyindeki glutatyon , süperoksit dismutaz ve katalaz aktivitelerini  arttırması yoluyla oksidatif strese karşı koruyucudur  .
 
-Serbest radikallerle demirle bağlantı kurarak savaşır
 
-Kanser  öncesi lezyonlar üzerindeki anti- kanser aktivitesi , C & E vitaminlerinin seviyelerinin artması ve lipit peroksidasyonu ve DNA hasarının önlenmesine bağlı bir mekanizmadır
 
-Aspirin ve ibuprofenden daha etkili bir anti-inflamatuar doğal bir bileşiktir.
 
-İnflamatuar göz hastalıklarında kortikosteroid tedavi kadar etkilidir .
 
-Kronik yorgunluk ve prostat iltihablı  fare modelinde, oksidatif stresi  ve inflamatuvar belirteçlerden  (TNF-α) düzeylerini önemli ölçüde azaltır .
 
Kadın Sağlığını Destekliyor (PMS, HPV, Servikal Kanser)
 
Kurkuminin yabancı ülkelerde bir çok bitkisel kremlerin yapısına girer servikal HPV enfeksiyonunda  % 81.3 temizlenme hızına sahiptir.
 
-Curcumin Genel Problemlere Yardımcı Olur
 
-Kıkırdağın yeniden oluşumunda ve yapımında etkilidir  ,hastalar tarafından analjezik ve anti-inflamatuar ilaçlar kadar tercih edilir  .
 
-Osteoartrit semptomlarını  azaltır. Üç aylık 200mg / gün lik bir tedavi, curcumin-fosfatidilkolin kompleksinin ağrı skorlarını% 58 azalttığı ve osteoartiritte yürüme mesafesini% 400’ün üzerine  çıkardığı tesbit edilmiştir  .
 
 
 
 
Kanserle Savaşır (Meme, Kolon, Lösemi, Akciğer, Prostat, Pankreas, Beyin)
 
-Sadece yeni kan damarlarının tümörlerde büyümesini azaltmakla kalmayıp, aynı zamanda  insan malign beyin kanseri (glioblastoma) hücrelerinde, ağız kanseri hücrelerinde, T hücre lenfoma’sında programlanmış hücre ölümüme neden olduğu gösterilmiştir  bu hücreler: , kemik –   , beyin  ve melanom kanseri hücreleridir  
 
-Kanser hücresi mitokondriasına karşı toksiktir ve bu onun anti-kanser etkisi  için önemlidir 
 
-Ağız kanserindeki kötü hücrelerin büyümesini durdurur ancak normal hücreleri etkilemez  
 
Meme kanseri
 
Curcumin ve piperine(karabiber)   göğüs kök hücrelerinin kendi kendine yenilenmesini  inhibe ederek meme kanserini önleyebilir .
 
Bir denemede  , insanlarda, meme kanseri tedavisinde tedavinin etkinliğini artırmak için , kurkumin, 6 g /gün dozda oral olarak verilmiştir   tadavide etkin sonuçlar alınmıştır.
 
Kolon kanseri
 
-Bağırsak kanserinde etkilidir.
 
Kolorektal kanserli hastalarda ,  6 gr kurkumin  alımı bağırsak dışındaki ihmal edilebilir dağılımla birlikte kolorektumda  tıbbi olarak etkili seviyelere ulaşır  .
 
Curcumin ve  quercetin  kombinasyonu,   kansere yol açan ileal ve rektal adenomların sayısını ve boyutunu azalttığı görülmektedir . 
 
Lösemi
 
-Lösemiye karşı , normal hücrelerde  herhangi bir tehlike oluşturmaz. yeşil çay özü ile birleştirilmiş, EGCG  (epigallocatechin-3-gallate),  kronik lenfositik lösemide   hücre ölümünü teşvik eder sinerjik etki oluşturur .
 
Akciğer kanseri
 
Akciğer hücrelerinde, oksijen kök sürükleyici  ve  antioksidan  şekilde hareket eder   (glutation seviyelerinin modülasyonu yoluyla), ve bir anti-enflamatuar ajan inhibisyonu yoluyla  ,IL-8  düşürür 
 
-Mitokondriyal yolaklar aracılığıyla programlanmış hücre ölümünü aktive ettiği gibi akciğer kanseri büyümesini inhibe ettiği de görülmüştür  .
 
-Hücre döngüsünü  durdurarak akciğer kanseri hücrelerine karşı çalışır. programlanmış hücre ölümünü teşvik  olarak , insan akciğer kanseri , çoklu ilaç direnci olan  hastalardada etkinlik söz konusudur .
 
-% 5’lik konsantrasyonda diyet curcumini radyasyonun neden olduğu akciğer fibrozunu azaltırken, radyasyonun tümör hücrelerine karşı etkinliğini azaltmaz  . Ayrıca  fare çalışmalarında sağkalımı önemli ölçüde  arttırdı .
 
Prostat kanseri
 
-Yedi test fıtoestrojeni arasından, curcumin, insan prostat tümör hücrelerinde kanser hücresinin mitokondrilerini hasara uğratarak  hücre ölümünü indükler ve kanser hücresi büyümesinin  inhibe eden en güçlü ajan olduğu bulundu .
 
Pankreas kanseri
 
Tıbbi kullanılabilir Curcumin  pankreas kanseri  preklinik modellerinde  tümör büyümesini  ve  metastazlarını bloke eder 
 
Beyin kanseri
 
-Son derece agresif beyin kanseri olan Glioblastoma tedavisinde sonuçların  iyileştirilmesinde  kemoterapi ile sinerjik bir şekilde çalışır .
 
Karaciğer sağlığında faydalıdır  (Alkol ve Aflatoksin’den)
 
-Antioksidan enzimleri artırarak Inflamasyon ve lipid peroksidasyonu  önler ,alkol oksidatif stres indüklemesi    ve alkolün   karaciğer hastalığı üzerindeki olumsuz etkilerini bu antioksidan kapasite ile bir nebze azaltmaya çalışır.  
 
-Karaciğeri  aflatoksin  ‘ den   korur .
 
Böbrekleri Korur
 
Sıçanlarda böbrek hasarına karşı korunan zerdeçal temelli bir diyet  
 
Curcumin, Tylenol’un  aşırı dozunun neden  olduğu  böbrek  hücrelerine  hasar önleyebilir  .
 
Gözde  (Katarakt, Kuru Gözler) yardımcı olur.
 
-Hayvan modellerinde kataraktı önler. 
 
-Kuru göz  için  terapötik potansiyele sahip olabilir  
 
Tıbbi Curcumin
 
Açık ambalajlarda alınan toz curcuminin içerisinde standardize edilmiş dozu ve etken madde miktarı belli olmayan türlerden elde edilmiş curcuminler olabilir bunlara dikkat etmenizi önerilir.
 
Sinerji :
 
Piperine (karabiber içinden) ilâve edildiğinde kandaki curcumin emilimini% 2000 arttırır  
 
 
Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.
 
 
 
                                                                        

                                                                      WWW.SAGLİKLİBESLENMEDESTEGİ.COM

Web sitemizde satışı yapılan ürünler ilaç dışı, reçete gerektirmeyen takviye edici gıda, vitamin, kozmetik ve kişisel bakım ürün gruplarında bulunan ürünlerdir. Takviye edici gıdalar sağlıklı ve dengeli beslenmenin yerine geçmez. Satılan ürünler öncelikle kurumsal dağıtıcılar veya distribütör firmalardan temin edilmekte olup faturalı ve orijinaldir. Web sitemizdeki içerikler tavsiye veya öneri niteliğinde değildir.