YEŞİL ÇAY

Sağlıklı beslenme desteği.

YEŞİL ÇAY

Yeşil çay özünde bulunan polifonlar bilinen en güçlü antioksidanlardandır ve yeşil çay hülasasında bulunan yararların kaynağıdırlar.

Antioksidanların kanseri, kalp hastalığını, yaşa bağlı görme bozukluğu ve yaşlanmaya eşlik eden pek çok başka hastalığı önlemeye yardımcı olduğu ortaya konmuştur.

Yeşil çayda bulunan polifenolik bileşikler arasında epigallokateşin ve epigallokateşin gallat en önemli etkili bileşenlerdir.

 

Yeşil Çayın Faydaları Nelerdir?

- Yeşil çayın faydaları arterosklerozu önlemede yardımcı olur. Yeşil çayı büyük miktarlarda kullanan kültürleri mukayese eden birkaç toplum temelli çalışma yeşil çayın kalp hastalıklarını önlemeye yardımcı olduğunu kuvvetle önermektedir.

- Yeşil çay ekstratındaki antioksidanlar kanseri önlemede yardımcı olur. Japonya gibi yeşil çayın düzenli olarak tüketildiği ülkelerde kanser oranı yeşil çay içmeyen ülkelerden sürekli olarak daha düşüktür.  Araştırmacılar, vücudun kansere karşı savaşında önemli bir silah olarak yeşil çaydaki polifonları işaret etmektedirler.

 

- Yeşil çay antioksidan etkisi bakımından C vitamininin 100 katına eşit bir tür fitokimyasal olan, polifenoller yönünden oldukça zengindir. Yapılan laboratuvar deneyleri bu bitkideki kateşin adlı polifenolün yeni kan damarlarının oluşumunu engelleyebileceğini göstermektedir. Bazı bilim adamları urları erken evrelerinde besinden yoksun bırakan bu tür bir engellemenin kanserin önlenmesinde etkili olabileceğini ifade etmişlerdir.

- Kateşinin kanserli dokuların gelişiminde ve büyümesinde etkin işlevi olan ürokinaz enzimini tuttuğu ifade ediliyor. Ürokinaz insan ve birçok memelinin idrarında bulunan, fibrini eritici etkiye sahip bir enzim.

- Araştırmacılar kateşinin, epigallocathechin – 3 gallate olarak bilinen biçiminin, insandaki kanser türlerinde yaygın olarak görülen ürokinazı etkisizleştirici şekilde tepkime gösterdiğini tespit etmişlerdir. Fareler üzerinde yapılan deneyler, ürokinazı tutan kateşin etkinliğinin, deney hayvanlarındaki tümörleri küçülttüğünü, hatta tamamıyla yok edebildiğini göstermiştir.

- Kyushu Üniversitesi bilim adamlarınca yapılan araştırmada EGCG maddesinin kanser hücrelerinin yüzeyindeki bölgelere yapışıp kenetleyerek etkisiz hale getirdiği tespit edilmiştir. Araştırmacılar EGCG’nin, kanser hücrelerinin üzerinde laminin denilen ve tümörün yayılmasını sağlayan alıcıları bulunması halinde etki gösterdiğini belirtmişlerdir.

- Epigallocatechin-3-gallate’yle (EGCG) ilgili deneyler, lösemik hücrelerde apoptoza yol açan vasküler endotelyal büyüme faktörünü modüle ettiğini ve kronik lenfositik lösemili hastalara olumlu etki sağladığını göstermektedir. Mayo Clinic, yeşil çay ekstresi alan erken evre kronik lenfositik lösemisi olanların, genişlemiş lenf düğümlerinde bir azalma olduğunu belirtmektedir. Kan testleri ayrıca yeşil çay ekstresinin kanserli hücreleri öldürebildiğini gösterdi. 2012’de bir Amerikan çalışmasında, kronik lenfositik lösemi adı verilen bir tip lösemili 42 hastaya polifenon E adlı yeşil bir çay ekstresi verildi. Araştırmacılar, hastaların üçte birinde lösemik hücrelerin azaldığını ve lenf düğümlerinin küçüldüğünü saptamışlardır.

- Bir çalışmada çayın artan kanser riskinin bir belirleyicisi olabilecek oksidatif DNA hasarının bir biyobelirleyicisi olan 8-OHdG’in idrar düzeyleri üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Akciğer kanserli hastalarda idrar 8-OHdG seviyeleri kontrol grubuna göre daha yüksektir. Bir çalışmada, 133 ağır sigara kullanıcısı gruplara ayrılarak 4 ay süresince günde 4 bardak kafeinsiz yeşil çay veya kafeinsiz siyah çay ya da su içti. Yeşil çay tüketenlerin, 8-OHdG’nin idrar düzeylerinde% 31’lik bir azalma tesbit edildi; siyah çay içenlerin idrar 8-OHdG seviyelerinde ise değişiklik olmadı.

 

 

- Siklophosmamid, lenfoma ve lösemi gibi kanserlerin tedavisinde kullanılan fakat erkeklerde infertiliteye sebep olduğu bilinen bir ilaçtır. “Toxicology Reports” tarafından yapılan bir deneye göre, yeşil çay Siklophosmamid’in neden olduğu infertiliteyi önlemeye yardımcı olabilir. Bilim adamları, tedaviden önceki 2 hafta süresince yeşil çay verilen farelerde infertilitenin daha düşük olduğunu tesbit etmişlerdir.

- Yeşil çay özü diyabet oluşumunun engellenmesine yardımcı olur ve bir kez oluştuktan sonra ilerlemesini yavaşlatır. Bir çalışmada, araştırmacılar diyabet olmaları için  üzerlerinde genetik mühendisliği uygulanmış fareleri yeşil çay özü ile beslediler. Yeşil çay hülasası ile takviyeli diyet uygulanan fareler beklenen sürede  diyabeti geliştirmedi.

- Kateşin (yeşil çay hülasasındaki aktif madde), viral hepatit tedavisinde yardımcı olabilir. Bir çalışma yeşil çay içen kişilerin karaciğer rahatsızlığı geliştirme olasılığının içmeyen kişilerinkinden daha az olduğunu bulmuştur.

- Fransa’da yapılan ve sonuçları Plos One adlı dergide yayınlanan araştırma, yeşil çayın Down sendromlu farelerdeki nörolojik belirtileri ortadan kaldırdığını göstermiştir. Araştırmacılar, 21. kromozom tarafından kodlanan ender enzimlerden biri olan Dyrk1A ’nın faaliyetini azaltmak için Down sendromlu farelere yeşil çay vermişler ve anne karnından itibaren her gün yeşil çay verilen farelerde, tüm nörolojik belirtilerin ortadan kalktığı gözlenmiştir.

-Yeşil çaydan üretilen kremler akne tedavisi içinde kullanılmaktadır. Yeşil çayın cilt üzerine olumlu etkileri vardır. Güneş ışınlarının zararlı etkilerine karşı koruyucu olmasından dolayı bir çok kozmetik üründe yeşil çay kullanılmaktadır.

 
 
Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.
 
 
 
                                                                        

                                                                      WWW.SAGLİKLİBESLENMEDESTEGİ.COM

Web sitemizde satışı yapılan ürünler ilaç dışı, reçete gerektirmeyen takviye edici gıda, vitamin, kozmetik ve kişisel bakım ürün gruplarında bulunan ürünlerdir. Takviye edici gıdalar sağlıklı ve dengeli beslenmenin yerine geçmez. Satılan ürünler öncelikle kurumsal dağıtıcılar veya distribütör firmalardan temin edilmekte olup faturalı ve orijinaldir. Web sitemizdeki içerikler tavsiye veya öneri niteliğinde değildir.