MERYEM ANA DİKENİ ( DEVE DİKENİ )

Sağlıklı beslenme desteği.

MERYEM ANA DİKENİ ( DEVE DİKENİ )

1) Karaciğeri Korur
 
-Alkole bağlı Olmayan Yağlı Karaciğer Hastalığı olan hastalarda karaciğer enzimleri, insülin direnci ve karaciğer dokusunda önemli bir iyileşme göstermiştir.
 
-Alkolik karaciğer hastalığı  olan hastalarda, karaciğerin biyokimyasal parametrelerinin anormal şekilde yükselmesinde etkili olmuştur
 
-Alkolik karaciğer sirozu olan hastalarda glutatyonda küçük bir artış ve periferik kan hücrelerinde lipid de bir azalma yapar .
 
-Karaciğer nakli yapılan insan alıcılarında karaciğer sağlığını korumayı sağlar. 
 
-Karaciğer ve safra kesesi ile ilişkili hastalıklarda, karaciğerin korunması için yararlı bir ilaç olarak ve ilaçlara bağlı karaciğer toksisitesinde faydaları kanıtlanabilmiştir .
 
-Ayrıca alkolik ve toksin kaynaklı karaciğer hastalıkları tedavisinde kullanılmaktadır .
 
-Karaciğer hücre protein sentezini  artırır.
 
-Toksinlerin, karaciğer hücresinde  zar reseptörlerine bağlanmasını inhibe ederek, toksin blokaj ajanı olarak görev yapar .
 
 
 
 
 
2) Meryem Ana Dikeni Bir Antioksidandır
 
-Deve dikeni doğrudan serbest radikalleri temizler, serbest demir ve bakırı temizler .
 
 
3) Meryem Ana Dikeni, Anti-Enflamatuar bir maddedir
 
-Sağlıklı bireylerden elde edilen insan monositlerinde hidrojen peroksit salınımını ve TNF-alfa üretimini inhibe ederek anti-inflamatuar etki göstermiştir .
 
4) Enfeksiyonlar İçin Meryem Ana Dikeni :
 
-Hepatit C virüsüne karşı önemli bir antiviral etki gösterir.
 
-Gelişmiş hepatit C’ye bağlı karaciğer hastalığı olan hastalarda, fibrozis’ten siroza oluşumunun azalmasına neden olmuştur .
 
- Viral enfeksiyonları, bağışıklık aktivasyonunu ve iltihabı bastırarak hücresel korumayı sağlamıştır ve bu nedenle hem HIV hem de Hepatit C enfeksiyonlu hastalar ile ilgili etkilidir.
 
-Amatoksin zehirlenmesine bağlı akut karaciğer toksisitesi olan hastalarda seçilecek bir panzehirdir.  
 
5) Meryem Ana Dikeni Nöroprotektiftir.
 
-Sıçanlarda Lipopolisakkarid (LPS) tedavisinden kaynaklanan hafıza hasarını önemli ölçüde azaltır 
 
-Alzheimer solucan modelinde ömrü uzattı ve amiloid protein agregasyonunu azalttı  . Hormetik mekanizmalar yoluyla çalışır 
 
6) Meryem Ana Dikeni Anti Diyabetiktir
 
-Uzun süreli  diyabetlilerde yüksek insülin ve insülin gereksinimlerini düşürmüştür .
 
-Sirozlu diabetik hastalarda malondialdehit (oksidatif stresin bir belirteci) düzeylerini de düşürür .
 
-Tip 2 diyabetli hastalarda, kan şekeri dengesini iyileştirmede yararlı etkilere sahiptir 
 
7) Meryem Ana Dikeni Kalbi Korur
 
-Hayvanlarda izoproterenole bağlı yaralanmalara karşı kalp kası hücrelerini korur.
 
-Sıçanlarda doksorubisin tarafından oluşan toksisiteye karşı kalp üzerine koruyucu bir etki yapar.
 
8) Meryem Ana Dikeni , Kimyasallardan ve Toksinlerden Korur
 
-Amanita phalloides zehirlenmesi  tedavisinde destekleyici bir element olarak kullanılabilir .
 
-Farelerde mikrosistin toksisitesine karşı koruyucu etkilere sahip olabilir 
 
-Tavuklarda Aflatoksin’e karşı koruma sağlayabilir 
 
 
 
 
9) Meryem Ana Dikeni Kanseri Önleme ve Tedavide Yardımcı Olabilir
 
- Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL)  olan çocuklarda karaciğer toksisitesinde belirgin düşüş eğilimi ile ilişkilidir .
 
- Selenyum kombinasyonun prostat kanserin de  etkili olduğu ortaya çıkmıştır.
 
- Bazlı kremler, göğüs kanseri hastalarında radyoterapinin neden olduğu akut deri lezyonlarının önlenmesi için umut verici ve etkilidir.
 
- 34 yaşındaki lösemili kadınlarda etkilidir. 4 aylık tedavi sonrasında hastanın karaciğer transaminaz seviyeleri normalleşmiştir
 
- Beyin metastazına sahip  radyoterapi alan hastalarda omega-3 yağ asitleri ve deve dikeni (silymarin) ile takviyesi  hastalarda daha uzun sağ kalım süresine ve radyoterapiden daha az sayıda doku ölümüne neden olduğu görülmüştür .
 
- Güneş koruyucularda korumayı olumlu şekilde destekleyebilir ve ek anti- kanser koruması sağlayabilir .
 
- Belirli fare genetik modellerinde spontan göğüs tümörlerinin gelişimini geciktirdi ve göğüs tümörü kitlelerinin sayısını azalttı .
 
- İnsan kolon kanseri hücrelerinin hücre döngüsünün durdurulmasını sağladı  
 
- Prostat kanseri önleme ve tedavisinde iyileştirme potansiyeli gösterebilir 
 
- Ekstraktlar insan prostat kanseri hücrelerini yok ederek koruyucu bir rol oynamıştır 
 
- Oral kanser hücrelerinin invazyonunu engeller .
 
- İnsan kemik kanseri (osteosarkom) hücrelerini bastırır 
 
- Otofajinin neden olduğu böbrek kanserinde anti-metastatik kapasitesi vardır
 
- Larinks kanseri hücrelerinin yok edilmesine neden olmuştur .
 
- Mesane kanseri önlenmesinde etkindir, 
 
10) Meryem Ana Dikeni Kemik Sağlığını İyileştirir
 
- Farelerde kemik kırığı iyileştirme modelinde, yüksek kemik mineral yoğunluğu , serum düzeyleri (Kemik alkalin fosfataz) ve osteokalsin ile kemik iyileşmesini sağlar .
 
- Fare kemik hücrelerinde osteoblastik kemik rezorpsiyonunu engelleyen ve kemik oluşturucu osteoblastojenezi destekleyen potansiyel bir terapötik maddedir .
 
- Preklinik ortamda deve diken ekstraktı (silimarin) oral dozajı, farelerde östrojen eksikliğine bağlı kemik kaybının önlenmesinde etkili olmuştur.
 
11) Meryem Ana Dikeni Etkili Bir süt artırıcıdır
 
- Süt kalitesini etkilemeden doğumdan sonra sağlıklı kadınlarda günlük süt üretimini iyileştirmek için oral olarak alınabilen, güvenli ve etkili bir bitkisel ürün olarak düşünülebilir .
 
12) Meryem Ana Dikeni'nin  Radyasyona Bağlı Akciğer Hasarına Karşı koruması
 
- Akciğer tümörlü farelerde radyasyona bağlı akciğer hasarını azalttı. Akciğer kanseri hastaları için toraks ışınlaması ile yan etkileri hafifletmek için toksik olmayan tamamlayıcı bir yaklaşım olarak yararlı bir ajan olabilir .
 
13) Meryem Ana Dikeni Demir emilimini Azaltır
 
 - Kalıtsal Hemokromatozisli hastalarda demir emilimini azaltma potansiyeline sahiptir 
 
14) Meryem Ana Dikeni Yağ Hücrelerini Önler
 
- Yağ hücresi farklılaşma sürecinde erken bir evrede artırarak, kültürlerdeki yağ hücre farklılaşmasını engeller .
 
- Darunavir-ritonavir ile birlikte uygulanması HIV ile enfekte hastalarda güvenli gibi görünmektedir .
 
- Oksasilin veya ampisilin ile birlikte kullanıldığında sinerjik etkiler yapar ve Metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) enfeksiyonlarına karşı artmış antibakteriyel aktivite gösterir .
 
 
 
 
15) Doz ve Advers Etkiler
 
- Günde 2.1 g’a kadar olan  devedikeli (Silymarin) oral dozları güvende ve iyi tolere edilmiştir 
 
- Deve dikeni çok güvenli bir bitkisel takviyedir.
 
 
Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.
 
 
 
Web sitemizde satışı yapılan ürünler ilaç dışı, reçete gerektirmeyen takviye edici gıda, vitamin, kozmetik ve kişisel bakım ürün gruplarında bulunan ürünlerdir. Takviye edici gıdalar sağlıklı ve dengeli beslenmenin yerine geçmez. Satılan ürünler öncelikle kurumsal dağıtıcılar veya distribütör firmalardan temin edilmekte olup faturalı ve orijinaldir. Web sitemizdeki içerikler tavsiye veya öneri niteliğinde değildir.